Psikopark toplumun ruh sağlığı hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak isteyen ve bünyesindeki kişileri hem akademi hem de saha projeleri yönü...

Bir Adanmışlık Olarak Umut

Organizatör