Mekân, tarihte bir çok disiplin tarafından sorulan, sorgulanan, tanımlanan bir kavram olmuştur. Mekânın ne olduğu, onunla irtibatlandırılan ...

Felsefece Mekan Klasik Dönemde Mekan Tasavvuru ve Eleştirileri

Organizatör